Zweverig nader verklaard...

ZWEVERIG

1) Duizelig 2) Vaag 3) Zwevend

Vaak genoeg krijgen we nog reacties van geïnteresseerden in onze lessen met een licht argwanende:’het moet niet te zweverig zijn hoor?!’. Of ‘ik zoek een yogales, maar wel eentje die niet zweverig is’.

Op zo’n moment moet ik altijd even glimlachen. Glimlachen omdat ik weet dat zweverig eigenlijk vaak gevreesd wordt. Wat als je het niet begrijpt? Dat je niet kunt meekomen in de les omdat er over zaken wordt gesproken die je pet te boven gaan? Ik begrijp maar al te goed dat elke Yogales een persoonlijke ervaring is. Alleen zweverig kan ik het eigenlijk niet noemen. Zweverig is in mijn opinie juist ‘aards en bewust’. Al kan de vocabulaire van de docente daar enorm toe bijdragen tijdens een les. Wanneer je in plaats van ‘je hogere zelf’, ‘je gids’, ‘je energieveld’ of ander vergelijkbare uitdrukkingen gebruikt kan dat de leek/beginner zeker wegjagen. Maar daarvoor in de plaats kun je het ook benoemen zoals het is: ‘ luister naar jezelf’, ‘alles wat leeft draagt energie uit en dat heeft invloed op elkaar’ of ‘richt je op wat je ingegeven krijgt aan ideeën, beelden of woorden als je een moment in stilte zit’. Praktisch, helder, duidelijk.

Je openen

Wanneer je les geeft in het Westland, is nuchterheid van belang. Toch is het punt waarop het voor de beginner zweverig wordt vaak wanneer we dieper ingaan op de stof. Immers wanneer je je kunt openen voor de gehele mens als compleet holistisch wezen* leer je ook dat alles invloed heeft op elkaar. Je manier van denken, je ervaringen, conditioneringen hebben allemaal invloed op je welbevinden, maar ook je gezondheid. Het is allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we ons kunnen openen voor die informatie hebben we zoveel meer tools in handen om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van ons leven.

Maar soms ben je gewoon nog niet zover. En daar is geheel niets mis mee, het is oké, iedereen heeft een eigen niveau van bewustzijn. De één is heel ver en ziet veel meer gevolgen en perspectieven en voor de ander komt het te dichtbij, kan het zelfs beangstigen om te beseffen dat je macht kunt uitoefenen op wat er in je leven gebeurt.

Begrijpelijke lesstof of iets anders kiezen

Wanneer de wens tot ‘niet zweverig’ uitgesproken wordt, wil men dus vooral een te bevatten les met begrijpelijke lesstof. Begin je aan Yoga dan groei je vanzelf mee in de stof en voel je vanzelf of je deze stof aan kunt of toch liever een meer nuchtere les wenst. Uiteraard is het aan te bevelen om voorafgaande aan je start met Yoga ook te lezen wat het precies inhoudt. Simpelweg dan begrijp je ook wat je kunt verwachten, immers het is niet even een les doen en dan compleet hersteld zijn, het is een weg die je kiest die je veel leert bij elke les die je regelmatig komt. Past de stof dan alsnog niet bij je pak dan de simpelere beoefening op vanuit andere bewegingsvormen waarin niet gericht op een specifieke filosofie in wordt gegaan.

*Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken van lijf en denken. De reguliere zorg gaat meestal uit van symptoom bestrijding, de werkelijke aard van onze fysieke klachten zijn vaak psychosomatisch en zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop we omgaan met gebeurtenissen en ons zelfbeeld.

Veel Yogaplezier,

Esther Goercharn ©2017

Snel naar:

Lesrooster

Tarieven

Inschrijven abonnementen

Voorwaarden

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.